Centrum Rehabilitacji TUKAN sp. z o.o. informuje, że w 2021 roku kontynuuje projekt pt.:

„ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

W RAMACH KTÓREGO MOŻNA SKORZYSTAĆ Z

BEZPŁATNEJ REHABILITACJI BEZ KOLEJKI!!! BEZ SKIEROWANIA!!!

Oferta skierowana jest do osób powyżej 16 roku życia posiadających posiadających orzeczenie o umiarkowanym orzeczenie o umiarkowanym orzeczenie o umiarkowanym orzeczenie o umiarkowanym orzeczenie o umiarkowanym bądź bądź lekkim stopniu niepełnosprawności.

Chętni mogą się zgłaszać do CR TUKAN w Nowym Sączu ul. Sobieskiego 24
Więcej informacji pod numerem tel. 725-300-000