Pobyt pacjenta na Oddziale Stacjonarnej Rehabilitacji Neurologicznej 

 

Cena pobytu zależna jest od grupy, do której zakwalifikowany zostanie pacjent w oparciu o skalę Barthel i zmodyfikowaną skalę Rankin: 
 

 I grupa  - 310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z ciężką niesprawnością. 

Pacjent całkowicie zależny od otoczenia. Pacjent potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach dnia codziennego (jedzenie, ubieranie, codzienna higiena); Pacjent wymaga stałej lub przez większość dnia opieki osób trzecich. Pacjent leżący lub prowadzący łóżkowo - fotelowy tryb życia.

 

 II grupa - 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z umiarkowaną niesprawnością.

Pacjent częściowo zależny od osób trzecich, potrzebuje pomocy przy niektórych złożonych czynnościach dnia codziennego (przygotowanie posiłków, sprzątanie, zakupy) lub samoobsługi (kąpiel, przebieranie), pacjent chodzący z pomocą innych osób.

 

 III grupa - 175 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z niewielką niesprawnością.

Pacjent z ograniczoną zdolnością do samodzielnego wykonywania niektórych czynności, uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Pacjent nie jest zależny od otoczenia, jest w stanie zająć się swoimi sprawami samodzielnie. Porusza się samodzielnie lub przy pomocy przyrządów. 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska - całodobowo
  2. Rehabilitacja- 5 zabiegów dziennie- zaleconych przez lekarza, przez 6 dni w tygodniu
  3. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  4. Diagnostyka drobna : mocz bez rozmazu, motfologia bez rozmazu, CRP lub OB, jonogram.
  5. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką (łóżko, szafka przyłóżkowa, pościel)
  6. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

 

Świadczenie całodobowych usług opieki nad osobami powierzonymi do opieki 

 

Koszt opieki - 125 zł (słownie: sto piętnaście  złotych 00/100)/dzień

 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska - wizyta raz w tygodniu lub częściej w razie pogorszenia stanu zdrowia.
  2. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  3. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką.
  4. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

Rodzaje i cennik zabiegów 

 

RODZAJ ZABIEGU

CENA

KINEZYTERAPIA

 

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie

20 zł

Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie - szyna CPM

15 zł

Ćwiczenia czynno - bierne

20 zł

Ćwiczenia wspomagane

12 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

10 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

10 zł

Ćwiczenia czynne wolne

15 zł

Ćwiczenia czynne z oporem

10 zł

Ćwiczenia izometryczne

10 zł

Ćwiczenia równoważne

15 zł

Ćwiczenia sprawności manualnej

10 zł

Pionizacja

10 zł

Nauka poruszania się

10 zł

Rotor

10 zł

FIZYKOTERAPIA

 

Galwanizacja

10 zł

Prądy diadynamiczne

10 zł

Prądy TENS

10 zł

Prądy TRABERTA

10 zł

Prądy KOTZA

10 zł

Prądy interferencyjne

10 zł

Jonoforeza

10 zł

Tonoliza

10 zł

Mikroprądy

10 zł

Elektrostymulacja

10 zł

Ultradźwięki miejscowe (UD)

10 zł

Fonoforeza

10 zł

Pole magnetyczne (PM)

10 zł

Lampa Sollux

8 zł

Lampa BIO-V

8 zł

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

12 zł

Laseroterapia punktowa

12 zł

 

RODZAJ ZABIEGU 

 

Terapia indywidualna m.in. koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych - 30 min. *

40 zł

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne)

20 zł

Thera Trainer z biofeedbackiem

15 zł

Nauka chodu z biofeedbackiem - Biodex

15 zł

Masaż podwodny ręczny

45 zł

Kąpiel perełkowa

30 zł

Kąpiel całego ciała z chromatoterapią

30 zł

Kąpiel całego ciała z ozonoterapią

30 zł

PARESTAND

15 zł

Masaż wirowy kończyn górnych

15 zł

Masaż częściowy 15 min*

20 zł

Masaż kręgosłupa 30 min*

50 zł

Masaż limfatyczny ręczny 30 min* - jedna kończyna

40 zł

Drenaż limfatyczny mechaniczny BOA - jedna kończyna

15 zł

*maksymalny czas trwania terapii, uzależniony od aktualnego stanu i możliwości pacjenta

 

W godzinach 13:30 – 16:00 rabat 10% na zabiegi*

* nie dotyczy zabiegu "masaż"