Pobyt pacjenta na Oddziale Stacjonarnej Rehabilitacji Neurologicznej 

 

Cena pobytu zależna jest od grupy, do której zakwalifikowany zostanie pacjent w oparciu o skalę Barthel i zmodyfikowaną skalę Rankin: 
 

 I grupa  - 310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z ciężką niesprawnością. 

Pacjent całkowicie zależny od otoczenia. Pacjent potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach dnia codziennego (jedzenie, ubieranie, codzienna higiena); Pacjent wymaga stałej lub przez większość dnia opieki osób trzecich. Pacjent leżący lub prowadzący łóżkowo - fotelowy tryb życia.

 

 II grupa - 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z umiarkowaną niesprawnością.

Pacjent częściowo zależny od osób trzecich, potrzebuje pomocy przy niektórych złożonych czynnościach dnia codziennego (przygotowanie posiłków, sprzątanie, zakupy) lub samoobsługi (kąpiel, przebieranie), pacjent chodzący z pomocą innych osób.

 

 III grupa - 175 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z niewielką niesprawnością.

Pacjent z ograniczoną zdolnością do samodzielnego wykonywania niektórych czynności, uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Pacjent nie jest zależny od otoczenia, jest w stanie zająć się swoimi sprawami samodzielnie. Porusza się samodzielnie lub przy pomocy przyrządów. 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska - całodobowo
  2. Rehabilitacja- 5 zabiegów dziennie- zaleconych przez lekarza, przez 6 dni w tygodniu
  3. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  4. Diagnostyka drobna : mocz bez rozmazu, motfologia bez rozmazu, CRP lub OB, jonogram.
  5. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką (łóżko, szafka przyłóżkowa, pościel)
  6. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

 

Świadczenie całodobowych usług opieki nad osobami powierzonymi do opieki 

 

Koszt opieki - 125 zł (słownie: sto piętnaście  złotych 00/100)/dzień

 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska - wizyta raz w tygodniu lub częściej w razie pogorszenia stanu zdrowia.
  2. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  3. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką.
  4. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

Rodzaje i cennik zabiegów 

 Cennik obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.

 RODZAJ ZABIEGU CENA
KINEZYTERAPIA
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 40 zł
Ćwiczenia czynno - bierne 20 zł
Pionizacja (bierna, czynna) 15-20 zł
Nauka poruszania się (bierna, czynna) 15-20 zł
Ćwiczenia wspomagane 15 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 15 zł
Ćwiczenia czynne wolne 15 zł
Ćwiczenia czynne z oporem 15 zł
Ćwiczenia izometryczne 15 zł
Ćwiczenia równoważne 15 zł
Ćwiczenia sprawności manualnej 15 zł
Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie – szyna CPM 15 zł
Rotor 15 zł
FIZYKOTERAPIA
Lampa Sollux 10 zł
Lampa BIO-V 10 zł
Krioterapia miejscowa zimnym powietrzem 10 zł
Galwanizacja 12 zł
Prądy diadynamiczne 12 zł
Prądy TENS 12 zł
Prądy TRABERTA 12 zł
Prądy KOTZA 12 zł
Prądy interferencyjne 12 zł
Jonoforeza 12 zł
Tonoliza 12 zł
Mikroprądy 12 zł
Elektrostymulacja 12 zł
Pole magnetyczne 12 zł
Ultradźwięki miejscowe 15 zł
Fonoforeza 15 zł
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem 15 zł
Laseroterapia punktowa 15 zł

 

RODZAJ ZABIEGU CENA
Terapia indywidualna m.in. Koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych – 60 min. 85 zł
Terapia indywidualna m.in. Koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych – 30 min. 50 zł
Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne) 30 zł
Thera Trainer z biofeedbackiem (CR Tukan - Łabowa) 15 zł
Nauka chodu z biofeedbackiem – Biodex (CR Tukan - Łabowa) 15 zł
Reedukacja chodu - PARESTAND 15 zł
Masaż wirowy kończyn górnych (CR Tukan - Łabowa) 15 zł
Masaż częściowy 15 min. 40 zł
Masaż kręgosłupa 30 min. 60 zł
Masaż limfatyczny ręczny 15 min. – jedna kończyna 40 zł
Drenaż limfatyczny mechaniczny BOA jedna kończyna 20 zł
Aquavibron – masaż mechaniczny 20 zł
Wizyta lekarska 120 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna 60 zł