Pobyt pacjenta na Oddziale Stacjonarnej Rehabilitacji Neurologicznej 

Cennik obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.

Cena pobytu zależna jest od grupy, do której zakwalifikowany zostanie pacjent w oparciu o skalę Barthel i zmodyfikowaną skalę Rankin: 
 

 I grupa  - 510 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z ciężką niesprawnością. 

Pacjent całkowicie zależny od otoczenia. Pacjent potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach dnia codziennego (jedzenie, ubieranie, codzienna higiena); Pacjent wymaga stałej lub przez większość dnia opieki osób trzecich. Pacjent leżący lub prowadzący łóżkowo - fotelowy tryb życia.

 

 II grupa - 330 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z umiarkowaną niesprawnością.

Pacjent częściowo zależny od osób trzecich, potrzebuje pomocy przy niektórych złożonych czynnościach dnia codziennego (przygotowanie posiłków, sprzątanie, zakupy) lub samoobsługi (kąpiel, przebieranie), pacjent chodzący z pomocą innych osób.

 

 III grupa - 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)/dzień

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z niewielką niesprawnością.

Pacjent z ograniczoną zdolnością do samodzielnego wykonywania niektórych czynności, uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Pacjent nie jest zależny od otoczenia, jest w stanie zająć się swoimi sprawami samodzielnie. Porusza się samodzielnie lub przy pomocy przyrządów. 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska
  2. Rehabilitacja- 5 zabiegów dziennie- zaleconych przez lekarza, przez 6 dni w tygodniu
  3. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  4. Diagnostyka drobna : mocz bez rozmazu, motfologia bez rozmazu, CRP lub OB, jonogram.
  5. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką (łóżko, szafka przyłóżkowa, pościel)
  6. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

 

Świadczenie całodobowych usług opieki nad osobami powierzonymi do opieki 

 

Koszt opieki - 210 zł (słownie: dwieście dziesięć  złotych 00/100)/dzień

 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska - wizyta raz w tygodniu lub częściej w razie pogorszenia stanu zdrowia.
  2. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  3. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką.
  4. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

Rodzaje i cennik zabiegów 

 Cennik obowiązuje od dnia 14.02.2022 r.

 RODZAJ ZABIEGU

CENA

KINEZYTERAPIA

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie

45 zł

Ćwiczenia czynno - bierne

20 zł

Pionizacja (bierna, czynna)

20 zł

Nauka poruszania się (bierna, czynna)

20 zł

Ćwiczenia wspomagane

17 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

17 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

17 zł

Ćwiczenia czynne wolne

17 zł

Ćwiczenia czynne z oporem

17 zł

Ćwiczenia izometryczne

17 zł

Ćwiczenia równoważne

17 zł

Ćwiczenia sprawności manualnej

17 zł

Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie – szyna CPM

17 zł

Rotor

17 zł

FIZYKOTERAPIA

Lampa Sollux

12 zł

Lampa BIO-V

12 zł

Krioterapia miejscowa zimnym powietrzem

12 zł

Galwanizacja

15 zł

Prądy diadynamiczne

15 zł

Prądy TENS

15 zł

Prądy TRABERTA

15 zł

Prądy KOTZA

15 zł

Prądy interferencyjne

15 zł

Jonoforeza

15 zł

Tonoliza

15 zł

Mikroprądy

15 zł

Elektrostymulacja

15 zł

Pole magnetyczne

15 zł

Ultradźwięki miejscowe

17 zł

Fonoforeza

17 zł

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

18 zł

Laseroterapia punktowa

17 zł

 

RODZAJ ZABIEGU

CENA

Terapia indywidualna m.in. Koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych – 60 min.

90 zł

Terapia indywidualna m.in. Koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych – 30 min.

60 zł

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne)

30 zł

Thera Trainer z biofeedbackiem (CR Tukan - Łabowa)

17 zł

Nauka chodu z biofeedbackiem – Biodex (CR Tukan - Łabowa)

17 zł

Reedukacja chodu - PARESTAND

17 zł

Masaż wirowy kończyn górnych (CR Tukan - Łabowa)

17 zł

Masaż częściowy 15 min.

40 zł

Masaż kręgosłupa 30 min.

60 zł

Masaż limfatyczny ręczny 15 min. – jedna kończyna

40 zł

Drenaż limfatyczny mechaniczny BOA jedna kończyna

20 zł

Aquavibron – masaż mechaniczny

20 zł

Wizyta lekarska

150 zł

Wizyta fizjoterapeutyczna

70 zł