Rodzaje i cennik zabiegów 

 Cennik obowiązuje od dnia 14.02.2022 r.

 RODZAJ ZABIEGU

CENA

KINEZYTERAPIA

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie

45 zł

Ćwiczenia czynno - bierne

20 zł

Pionizacja (bierna, czynna)

20 zł

Nauka poruszania się (bierna, czynna)

20 zł

Ćwiczenia wspomagane

17 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

17 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

17 zł

Ćwiczenia czynne wolne

17 zł

Ćwiczenia czynne z oporem

17 zł

Ćwiczenia izometryczne

17 zł

Ćwiczenia równoważne

17 zł

Ćwiczenia sprawności manualnej

17 zł

Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie – szyna CPM

17 zł

Rotor

17 zł

FIZYKOTERAPIA

Lampa Sollux

12 zł

Lampa BIO-V

12 zł

Krioterapia miejscowa zimnym powietrzem

12 zł

Galwanizacja

15 zł

Prądy diadynamiczne

15 zł

Prądy TENS

15 zł

Prądy TRABERTA

15 zł

Prądy KOTZA

15 zł

Prądy interferencyjne

15 zł

Jonoforeza

15 zł

Tonoliza

15 zł

Mikroprądy

15 zł

Elektrostymulacja

15 zł

Pole magnetyczne

15 zł

Ultradźwięki miejscowe

17 zł

Fonoforeza

17 zł

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

18 zł

Laseroterapia punktowa

17 zł

 

RODZAJ ZABIEGU

CENA

Terapia indywidualna m.in. Koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych – 60 min.

90 zł

Terapia indywidualna m.in. Koncepcja PNF, Bobath dla dorosłych, Mc Kenzie, terapia punktów spustowych – 30 min.

60 zł

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne)

30 zł

Thera Trainer z biofeedbackiem (CR Tukan - Łabowa)

17 zł

Nauka chodu z biofeedbackiem – Biodex (CR Tukan - Łabowa)

17 zł

Reedukacja chodu - PARESTAND

17 zł

Masaż wirowy kończyn górnych (CR Tukan - Łabowa)

17 zł

Masaż częściowy 15 min.

40 zł

Masaż kręgosłupa 30 min.

60 zł

Masaż limfatyczny ręczny 15 min. – jedna kończyna

40 zł

Drenaż limfatyczny mechaniczny BOA jedna kończyna

20 zł

Aquavibron – masaż mechaniczny

20 zł

Wizyta lekarska

150 zł

Wizyta fizjoterapeutyczna

70 zł