Oddziały i poradnie
Rozmiar: A A A
  • Ambulatorium rehabilitacji

Zaprasza wszystkich pacjentów posiadających skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty na zabiegi rehabilitacyjne. Poza rzetelnie wykonanymi zabiegami uzyskacie Państwo porady, jak najlepiej zadbać o swoją codzienną kondycję, korzystając z właściwie dobranych ćwiczeń i sprzętu.
 

  • Ośrodek dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej

Jest formą rehabilitacji dla pacjentów z wszelkiego rodzaju problemami i dysfunkcjami narządu ruchu, posiadającymi równocześnie szereg chorób dodatkowych - współistniejących. Rehabilitacja ogólnoustrojowa jest prowadzona pod kontrolą lekarza.

Na ten rodzaj rehabilitacji nasi pacjenci powinni uzyskać skierowanie od swojego lekarza specjalisty lub z poradni rehabilitacyjnej.
 

  • Oddział stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej

Przyjmuje pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym np. po planowych operacjach, po wypadkach lub w zaostrzeniu choroby narządu ruchu. Skierowanie w tych przypadkach wydaje oddział szpitalny. Na oddział rehabilitacji stacjonarnej może trafić także pacjent z wszelkiego rodzaju problemami i dysfunkcjami narządu ruchu, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej . Wówczas pacjent skierowanie powinien otrzymać od lekarza specjalisty.
 

  • Oddział stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej

Przyjmuje pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym w oddziałach neurologicznych, chorób wewnętrznych, neurochirurgicznych np. po udarach, wylewach , wypadkach, w zaostrzeniu choroby neurologicznej. Skierowanie w tych przypadkach wydaje oddział szpitalny. Na oddział rehabilitacji stacjonarnej może trafić także pacjent którego stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej, akierowany jest przez lekarza specjalistę: neurologa ,neurochirurga lub rehabilitacji medycznej.
 

  • Poradnia rehabilitacyjna

Zaprasza wszystkich pacjentów, którzy mają problemy w poruszaniu się lub czują się zagubieni i nie wiedzą jaka rehabilitacja będzie najbardziej skuteczna. Oprócz wyznaczonych przez lekarza badań dodatkowych, uzyskacie Państwo porady, co należy robić by zadbać o swoją codzienną kondycję korzystając z odpowiednich ćwiczeń i sprzętu. Lekarz specjalista poradni rehabilitacyjnej może rozpisać Państwu terapię rehabilitacyjną w ambulatorium lub skierować do ośrodka dziennej rehabilitacji albo do oddziału rehabilitacji stacjonarnej.

Po skierowanie do poradni rehabilitacyjnej należy udać się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, pod którego opieką znajduje się pacjent.
 

  • Poradnia neurologiczna

Służy pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. Oprócz wyznaczonych przez lekarza badań dodatkowych, uzyskacie Państwo porady, co należy robić by zadbać o swoje zdrowie. Lekarz specjalista poradni neurologicznej może rozpisać Państwu terapię rehabilitacyjną w ambulatorium, skierować do ośrodka dziennej rehabilitacji albo do oddziału stacjonarnej rehabilitacji.

Po skierowanie do poradni neurologicznej należy udać się do lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty, pod którego opieką znajduje się pacjent.
 

  • Zaklad opiekuńczo-leczniczy (ZOL)  

Jest oddziałem, na którym opiekujemy się pacjentami przewlekle chorymi lub wymagającymi zakończenia leczenia szpitalnego pod kontrolą zespołu medycznego. Przyjmujemy tutaj pacjentów po pobycie na oddziale szpitalnym lub z domu, ale ze skierowaniem na ten oddział od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.

Na podstawie przepisu prawa oraz umowy NFZ pobyt na tym oddziale jest częściowo odpłatny dla pacjenta w części dotyczącej zakwaterowania tj. wyżywienia, noclegu, sprzątania.

Gdy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty lub na rozpoczęcie terapii w ramach ubezpieczenia NFZ Państwa nie zadawala, można ustalić wizytę lub rozpocząć każdą z wyżej wymienionych form rehabilitacji w ciągu ok. 2 dni odpłatnie.

Czas rehabilitacji oraz ilość zabiegów ograniczają przepisy Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ, jednak w naszym Ośrodku możecie Państwo przedłużyć terapię odpłatnie.

Cennik terapii rehabilitacyjnych i zabiegów dostępny na naszej stronie.

Nowy Sącz

tel. 18 44 907 33
recepcja.ns@tukan.info.pl

Łabowa

tel. +48 18 479 10 80 - rejestracja
tel. +48 18 479 10 81 - informacja
recepcja.labowa@tukan.info.pl
2018, Copyright by: Tukan,
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intellect.pl
Koncepcja:
,