Cennik ośrodka w Łabowej
Rozmiar: A A A

 Pobyt pacjenta na oddziale

stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej 

 

Cena pobytu zależna jest od grupy, do której zakwalifikowany zostanie pacjent w oparciu o skalę Barthel ADL i zmodyfikowaną skalę Rankin:

 

 I grupa  - 298 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100)

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z ciężką niesprawnością. 

Pacjent całkowicie zależny od otoczenia. Pacjent potrzebuje pomocy przy podstawowych czynnościach dnia codziennego (jedzenie, ubieranie, codzienna higiena); Pacjent wymaga stałej lub przez większość dnia opieki osób trzecich. Pacjent leżący lub prowadzący łóżkowo - fotelowy tryb życia.

 

 II grupa - 210 zł (słownie: dwieście dziesięć zł 00/100)

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z umiarkowaną niesprawnością.

Pacjent częściowo zależny od osób trzecich, potrzebuje pomocy przy niektórych złożonych czynnościach dnia codziennego (przygotowanie posiłków, sprzątanie, zakupy) lub samoobsługi (kąpiel, przebieranie), pacjent chodzący z pomocą innych osób.

 

 III grupa - 165 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł 00/100)

Do tej grupy zaliczamy pacjentów z niewielką niesprawnością.

Pacjent z ograniczoną zdolnością do samodzielnego wykonywania niektórych czynności, uczestniczeniu w życiu społecznym i zawodowym. Pacjent nie jest zależny od otoczenia, jest w stanie zająć się swoimi sprawami samodzielnie. Porusza się samodzielnie lub przy pomocy przyrządów. 

 

Koszt pobytu zawiera:

  1.  Opieka lekarska - całodobowo
  2. Rehabilitacja- 5 zabiegów dziennie- zaleconych przez lekarza, przez 6 dni w tygodniu
  3. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  4. Diagnostyka drobna :                                                                                                                     mocz bez rozmazu, motfologia bez rozmazu, CRP lub OB, jonogram.
  5. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką (łóżko, szafka przyłóżkowa, pościel)
  6. Wyżywienie wg. wskazań lekarza. 

Pobyt pacjenta na oddziale

stacjonarnej opieki medycznej

 110,00 zł/doba

Koszt pobytu zawiera:

  1. Opieka lekarska - wizyta 2 razy w tygodniu lub częściej w razie pogorszenia stanu zdrowia
  2. Opieka pielęgniarska - całodobowo
  3. Całodobowe zakwaterowanie pacjenta w pokojach 3 lub 4 osobowych z łazienką (łóżko, szafka przyłóżkowa, pościel)
  4. Wyżywienie wg. wskazań lekarza.

 

     

ZABIEGI REHABILITACYJNE – pakiet podstawowy

              PROMOCJE DO 40%

 

 

 

 

 

K

I

N

E

Z

Y

T

E

R

A

P

I

A

RODZAJ ZABIEGU

CENA

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

10 zł (30`)

Ćwiczenia czynne z oporem

10 zł (30`)

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

10 zł (30`)

Wyciągi

20 zł (15`-30`)

Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie

20 zł (30`)

Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie

15 zł (10-15’)

Ćwiczenia czynno -  bierne

20 zł (30`)

Ćwiczenia wspomagane

12 zł (15-20’)

Ćwiczenia czynne wolne

15 zł (30`)

Ćwiczenia izometryczne

10 zł (10`)

Ćwiczenia równoważne

15 zł (15-30’)

Ćwiczenia sprawności manualnej

10 zł (15-20’)

Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne

20 zł (20`-30)

Rotor

12 zł (10-15’)

Pionizacja

10 zł (20`)

Nauka poruszania się

10 zł (20’)

F

I

Z

Y

K

O

T

E

R

A

P

I

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galwanizacja

10 zł (10-15`)

Prądy diadynamiczne

10 zł (10-15`)

Prądy TENS

10 zł (15`)

Prądy TRABERTA

10 zł (15`)

Prądy KOTZA

10 zł (15`)

Prądy interferencyjne

10 zł (15`)

Jonoforeza

10 zł (10-15`)

Tonoliza

10 zł (10-15`)

Mikroprądy

10 zł (10-15`)

Elektrostymulacja

10 zł (15`)

Ultradźwięki miejscowe (UD)

12 zł (3-9`)

Fonoforeza

12 zł (3-9`)

Pole magnetyczne (PM)

10 zł (10-20`)

Diatermia krótkofalowa (DKF)

10 zł (10-20`)

Sollux

8 zł (15`)

Lampa BIO-V

8 zł (15`)

Laseroterapia punktowa

15 zł (3-8`)

Laseroterapia- skaner

12 zł (3-8’)

Krioterapia miejscowa ciekłym azotem

12 zł (3-6`)

BOA – masaż limfatyczny

15 zł (5-20` - 1 K)

Aqua-Vibron – masaż mechaniczny

15 zł (10-15`)

 

 

ZABIEGI REHABILITACYJNE – pakiet dodatkowy

     

Mobilizacje i manipulacje

30 zł (30`)

Metody neurofizjologiczne – Metoda PNF

30 zł (30`)

Metody neurologiczne – NDT Bobath

30 zł (30’)

Ćwiczenia wg metody Mc Kennzie

30 zł (30’)

Met. reedukacji nerwowo-mięśniowej

30 zł (30`)

Taping standard  jednorazowo (plastrowanie dynamiczne)

20,00 zł

Masaż suchy - kręgosłupa

40 zł (25`)

Masaż suchy – częściowy

20 zł (20`)

Thera Trainer z biofeedbackiem

10 zł (10’)

Nauka chodu z biofeedbackiem - Biodex

10 zł (30’)

Masaż podwodny ręczny

45 zł (15’)

Kąpiel perełkowa

30 zł (15’)

Kąpiel całego ciała z chromatoterapią

30 zł (15’)

Kąpiel całego ciała z ozonoterapią

 30 zł (15’)

PARESTAND

15 zł (30’)

Wirówka KKG

 15 zł (15’)

Nowy Sącz

tel. 18 44 907 33
recepcja.ns@tukan.info.pl

Łabowa

tel. +48 18 479 10 80 - rejestracja
tel. +48 18 479 10 81 - informacja
recepcja.labowa@tukan.info.pl
2018, Copyright by: Tukan,
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intellect.pl
Koncepcja:
,