Szanowni Państwo,

Niestety w związku z nasilającym się na całym świecie stanem epidemii związanej z koronawirusem i powodowanej przez niego choroby COVID-19 jesteśmy zmuszeni do ograniczenia realizacji świadczeń prowadzonych w naszych ośrodkach w Nowym Sączu przy ulicy Sobieskiego 24 oraz przy ulicy Bolesława Prusa 127G.

Działania nasze spowodowane są bezpośrednią troską o zdrowie i życie naszych Pacjentów oraz Personel Ośrodków.

Powstrzymanie się od realizacji świadczeń jest również reakcją na Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (ogłoszenie Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2020 roku Pozycja 566), które zakazuje działalności rehabilitacyjnej w okresie od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania.

Poniżej fragment tego rozporządzenia .

§ 10.

W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 (cyt.: § 2. 1. W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania), ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, oraz z wyjątkiem:

a) świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,

b) świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.3)), udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów;”.

Życzymy Państwu zdrowia i odporności w tym wyjątkowym i trudnym czasie , w nadziei na zrozumienie tej przez nas niezawinionej sytuacji.

 

Dyrektor Centrum Rehabilitacji TUKAN

Mariola Pawlak