16 marca 2012 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się Doroczna Gala Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”, podczas której tytułem Pracodawcy Roku 2011 uhonorowano Centrum Rehabilitacji TUKAN.

16 marca 2012 r. w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy-Zdroju odbyła się 4. edycja Dorocznej Gali Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu”. Konkurs, organizowany przez Starostwo Powiatu Nowosądeckiego oraz Powiatowy Urząd Pracy, promuje przedsiębiorczość oraz dobre praktyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i tworzeniu miejsc pracy. W plebiscycie dla firm, które tworzą na terenie powiatu nowosądeckiego nowe miejsca pracy, statuetkę Pracodawcy Roku 2011 przyznano Centrum Rehabilitacji TUKAN. Nagrodę odebrała dyrektor placówki mgr inż. Mariola Pawlak.

– Nasze placówki, w których przyjmujemy pacjentów z całej Polski, umiejscowiliśmy w Nowym Sączu i Łabowej, ponieważ Sądecczyzna ze swoimi pięknymi okolicami, to miejsce, z którego można czerpać siły niezbędne do trudnego procesu rehabilitacji. – mówi mgr inż. Mariola Pawlak, dyrektor Centrum Rehabilitacji TUKAN – Jednak Sądecczyzna to także, a może przede wszystkim, ludzie, którzy są oddani swojej pracy i stanowią wielkie wsparcie dla naszych pacjentów – dodaje dyrektor Centrum.

Więcej informacji na www.tukan.info.pl. Informacji udziela także:
Marcin Lewandowski
tel. 604 758 494
e-mail: mlewandowski@impresspr.pl

 

16 marca 2012