Profesjonalne Centrum Rehabilitacji

 

 


 

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju
innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia
podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

 

W ramach realizacji zadania zakupiono łącznie siedem robotów przeznaczonych do rehabilitacji kończyn dolnych oraz górnych partii ciała.
Roboty będą wykorzystywane w trakcie rehabilitacji pacjentów na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Łabowej oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Nowym Sączu. 

Dofinansowanie:
1 800 000,00 zł

 

Całkowita wartość:
2 208 132,95 zł

Data podpisania umowy:
30-10-2023 r.Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Rehabilitacji TUKAN Sp. z o.o. (dawniej Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak), mająca na celu zapewnienie płynności finansowej wnioskującego Przedsiębiorstwa w okresie spadku obrotów przy jednoczesnym wzroście nakładów na przeciwdziałanie skutkom epidemii i ochronę pacjentów i Pracowników przed ewentualnym zachorowaniem na COVID-19., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji: 311.142,63 (trzysta jedenaście tysięcy sto czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze).

Centrum Rehabilitacji TUKAN to uruchomiony w 2003 r. ośrodek rehabilitacyjny w Nowym Sączu, w którym leczy się schorzenia narządu ruchu, a od 2011 r. także nowoczesny kompleks w Łabowej. 

W Centrach Rehabilitacji TUKAN dysponujemy łączenie 5000m kw. powierzchni, na której oddajemy naszym Pacjentom do użytku pokoje o wysokim standardzie wraz z łazienkami przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach.

 

Dowiedz się więcej o nas