Zasady odwiedzin:


Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 15:00 - 17:30
Sobota 14:00 - 17:30
Niedziela 11:00 - 17:30

Osoby odwiedzające Pacjentów zobowiązane są stosować się do poniższych zasad:

a) Przebywanie u chorego winno ograniczyć się wyłącznie do wyznaczonych godzin odwiedzin.
b) Podczas odwiedzin na sali nie może przebywać więcej niż dwóch odwiedzających u chorego.
c) Odwiedzający zobowiązani są do opuszczania sal chorych w czasie obchodów lekarskich i czynności zabiegowych.
d) Rodzaj dostarczanej przez odwiedzających żywności powinien być konsultowany z lekarzem prowadzącym z uwzględnieniem diety Pacjenta.
e) Odwiedzający zobowiązani są do korzystania z toalet dla nich wyznaczonych.
f) W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 - go roku życia, a na sali intensywnej terapii w odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci do lat 14-tu.