Nowy Sącz, dnia 31 marca 2020 roku
Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak
ul. B. Prusa 127G
33-300 Nowy Sącz


P O D Z I Ę K O W A N I A
dla
„Nowy Sącz szyje dla Medyków”

w imieniu własnym, naszych pacjentów i całego personelu Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak pragnę z całego serca podziękować za niespotykaną w dzisiejszych czasach bezinteresowną pomoc jaką jest przekazanie nam maseczek.
W czasie, w którym większość społeczeństw zajmuje się tylko własnymi sprawami, a część osób spekuluje i zarabia na cudzym nieszczęściu, poświęciliście Państwo swój czas i wykonaliście własnoręcznie maseczki, tak nam wszystkim potrzebne w konfrontacji z niewidzialnym wrogiem. Mamy nadzieję, że pozwolą nam one ochronić zdrowie własne i zdrowie naszych Pacjentów.
Jeszcze raz serdecznie dziękując pragniemy włączyć się do tego łańcucha dobroci i wzajemnej pomocy przekazujemy Państwu posiadane przez nas materiały do produkcji maseczek dla innych potrzebujących.
W nadziei, że w tych niełatwych czasach, wystarczy nam wszystkim zdrowia i wytrwałości pragnę złożyć Państwu i Państwa bliskim jedyne aktualne teraz życzenia: Zdrowia i Odporności!!!
Pozostaję z należnym szacunkiem,

Mariola Pawlak