WYMIANA RZECZY OSOBISTYCH PACJENTA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W GODZINACH:

10:00 - 11:30

17:30 - 18:30

 

KONTAKT Z DYŻURKĄ PIELĘGNIAREK :

Oddział rehabilitacji Neurologicznej ( I piętro)

tel. 508 562 478


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (II piętro)

tel. 508 562 747